PREVOD

  1. NASLOVNA

(Promo video u pozadini na srpskom jeziku)

SPAJANJE TRADICIJE I KREATIVNOSTI U SUSRET BUDUĆNOSTI

(Klik na dugme “PROJEKTI”.)

  1. O NAMA

SPAJANJE TRADICIJE I KREATIVNOSTI U SUSRET BUDUĆNOSTI

Kompanija je osnovana pre 30 godina u Novom Sadu (Srbija), od strane gospodina Bože Jankovića. Enterijer Janković je kompanija sa širokim spektrom uslužnih i proizvodnih delatnosti u domenu opremanja objekata, koje nudi kupcima na domaćem i internacionalnim tržištima. Sve je počelo sa malom stolarskom radionicom, koja je okupljala nekoliko radnika, sa zajedničkim idealom – izraditi nestandardne elemente enterijera od drveta. Kompanija Enterijer Janković se razvijala brzo, ali sigurno. Zahvaljujući visokim standardima kvaliteta, obim i kompleksnost poslova su se permanentno menjali.

Danas, Enterijer Janković je u mogućnosti da realizuje svaku Vašu ideju i zamisao perfektnog prostora, od izrade idejnog rešenja, glavnih projekata enterijera i 3D vizuelizacija, kroz proizvodnju, uključujući koordinaciju, organizaciju i nadzor nad izvođenjem svih enterijerskih radova i opremanja, po sistemu “ključ u ruke”. Dijapazon projekata koji se ubrajaju u impozantnoj referentnoj listi, varira od jednostavnih i kratkotrajnih do kompleksnih multidisciplinarnih višegodišnjih projekata. Enterijer Janković je kompanija sa mnogo godina iskustva i stečenog stručnog znanja u ispunjavanju očekivanja visoko zahtevnih klijenata širom sveta.

  30         600     35.000 m2       3000      200

GODINA POSLOVANJA          ZAPOSLENIH STRUČNJAKA   upravna zgrada i proizvoni pogoni                         realizovanih projekata    tehničkih sertifikata

Sedište kompanije se nalazi u Novom Sadu i prostire na površini većoj od 35.000 m2, gde se nalazi moderna upravna zgrada sa izložbenim salonom i proizvodni pogoni. Dobru reputaciju i pouzdanost u poslovanju, Enterijer Janković je igradio kroz poverenje poslovnih saradnika, visok stepen zadovoljsva kupaca, dugu tradicija, iskustvo i višedisciplinarne veštine. Posebnu pažnju pridajemo istaživačko-razvojnoj funkciji, sa glavnim ciljem unapređenja performansi i tehničkih karakteristika proizvodnog asortimana, naročito na polju protivpožarnosti, akustike, protivprovalnosti, mehaničkih karakteristika proizvoda, otpornosti na različite klimatske uslove i sticanja CE oznake kvaliteta.

Enterijer Janković ima sertifikovan Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001: 2015), koji potvrđuju visok nivo svesti sa aspekta kvaliteta proizvoda/pružene usluge i ekologije. Kompanija je nosilac brojnih nacionalnih i internacionalnih izveštaja o ispitivanju i tehničkih sertifikata koji dokazuju odlične performanse, sigurnost i kvalitet proizvodnog asortimana. Pomenuti tehnički atesti su izdati od strane prestižnih insituta i akreditovanih laboratorija, među kojima su Warrington (Engleska), Ift (Nemačka), CSTB (Francuska), Elektorsert (Rusija), ZAG (Slovenija), Euroinspekt drvokontrola, IGH i LTM (Hrvatska) i IMS (Srbija).

PRINCIPI POSLOVANJA

ŽELJE, OČEKIVANJA I POTREBE KUPACA

ŽELJE KUPACA

Apsolutni prioritet kompanije su želje, očekivanja i potrebe kupaca. Saradnja sa Vama počinje, prijemom i detaljnom analizom zahteva. Zbog pojedinačne proizvodnje, Enterijer Jankković je u mogućnosti da odgovori na najrazličitije zahteve za dizajnom, oblikom i dimenzijama željenog proizvoda, bilo da je u pitanju neki komad nameštaja, vrata, prozor ili kompletno opremljen objekat visokog ranga.

VIŠE OD DVE DECENIJE ISKUSTVA

KVALITET IZRADE

Činjenica da se Enterijer Janković već više od dve decenije bavi proizvodnjom građevinske stolarije i elemenata enterijera od drveta, da ih je izradila na stotine hiljada, i da svaki od njih izrađuje posebno, po specifičnom i konkretnom zahtevu, u nekoj meri utiču i na zagarantovan kvalitet izrade. S obzirom na to da se svaki put izrađuju novi, jedinstveni i drugačiji proizvodi, oni se tretiraju sa posebnom pažnjom. Rutina je svedena na minimum, pažnja na maksimum.

       U svim proizvodnim pogonima ustoličen je strog sistem procesne kontrole sa jednim zadatkom – vrhunski kvalitet svih proizvoda u skladu sa evropskim standardima i normama kvalieta. Brigu o kvalitetu proizvoda Enteriejra Janković vode svi zaposleni a posebnu zaslugu preuzimaju nači procesni kontrolori kvaliteta.

ATESTI AKREDITOVANIH EVROPSKIH LABORATORIJA

VISOK NIVO TEHNIČKIH NORMI

U zavisnosti od Vaših zahteva, uslova sredine koonkretnog tržišta i karakteristika samog objekta u koji se ugrađuju željeni proizvodi, mi Vam možemo predložiti raznovrsne varijante tehničkih karakteristika koje su optimalne za date uslove i koji će osigurati dugoročan kvalitet i funkcionalnost.

       Energetska efikasnost, zvučna izolacija, protivprovalnost, protivpožarnost, otpornost na klimatske promene, samo su neke od karakteristika sa duge liste, koje dodatno opisuju kvalitet proizvoda/usluga Enterijera Janković, o čemu svedoče pomenuti atesti akreditovanih evropskih laboratorija.

Preuzmite ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Preuzmite našu Politiku kvaliteta i zaštite životne sredine

Konstantno radimo na sebi kako bismoi se prilagodili svakodnevnim promenama na tržištu, sa ciljem da unapredimo naš postojeći sistem in a taj način budemo u koraku sa najnovijim trendovima i svetskim dostignućima u našoj občlasti.”

INŽENJERING

Inženjering je sinonim za stručno i proaktivno rukovođenje projektima na svim tržištima Sveta. Ovo organizaciono telo kompanije pretače zahteve kupca u vizuelna i stvarna rešenja, profesionalno koordiniše svim aktivnostima, od izrade idejnog rešenja do izvođenja radova, i odgovara i na najsloženije potrebe klijenata. Inženjering svaki izazov posmatra kao šansu za uspeh i razvoj, a u tome i uspeva zahvaljujući specijalizovanim timovima inženjera građevinartsva, arhitekture, mašinstva i prerade drveta sa velikim znanjem i iskustvom u oblasti opremanja enterijera.

Inženjering ima najkomplekniju ulogu u kompaniji. Nakon ugovaranja posla, koordinacija svih aktivnoti na polju uspešne realizacije projekta, pripada upravo ovom sektoru. Inženjering funkcioniše na bazi projektnih timova koji su formirani za određena tržišta. Na čelu svakog tima je menadžer projekta, odgovoran za rukovođenje i ispunjenje dinamičkog plana rada. Enterijer Janković ima profesionalne timove za područje Evropske Unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Rusije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i zemalja iz regiona.

Menadžer projekta u svom timu ima saradnike na projektu, mnajčešće projektanta i šefa gradilišta kao desne ruke za aktivnosti izvođenja radova odnosno montaže. Nakon verifikacije uzoraka i crteža, sledi proizvodnja. Svaka faza izrade proizvoda podrazumeva procesnu kontrolu kvaliteta izrade elemenata. Nakon provere funkccionalnosti i finalnog nadzora nad kvalitetom gotovog proizvoda od strane Službe kvaliteta, organizuje se pakovanje i otprema na mesto ugradnje.

Projekat se smatra završenim, nakon izvršene primo-predaje radova od strane investitora. Menadžer projekta na čelu projektnog tima, odgovoran je za realizaciju projekta i u periodi važenja garancije. Kvalitet robe Enterijera Janković potvrđuju i akreditovani instituti iz EU, UK i Rusije, što je potvrđeno velikim brojem tehničkih sertifikata.

Proizvodnja pretvara svaku ideju, zamisao i želju u umetničko delo. Primenom najsavremenijih tehnologija obrade elemenata, opremljen CNC mašinama i osnažen sa 30 godina iskustva u obradi drveta, ovaj sektor kompanije svoje proizvode vrhunksog kvaliteta plasira krajnjem kupcu. Srce sektora proizvodnje čini uspostavljen sistem procesne kontrole, koji osigurava perfektni vizuelni izgled i savršenu funkcionanost svakog elementa proizvedenog u pogonima Enterijera Janković. Sektor proizvodnje je sačinjen iz nekoliko savremenih postrojenja za izradu vrata, prozora, elemenata enterijera i proizvoda od metala.

VRATA

Ulazna vrata odaju prvi utisak onoga što se nalazi iza njih. Zato, treba biti pažljiv i iskren pri njihovom izboru. Vrata čuvaju tajne i toplotu doma. Čovek prođe kroz milion vrata u toku svog životnog veka, ali ona najbolja se pamte i požele u vlastitom domu. Enterijer Janković ima bezbroj subjektivnih i nekoliko objektivnih razloga, da potvrdi da su vrata izuzetno važan element svakog doma. Pomenuti vid građevinske stolarije je prvi proizvod koji se pre više od dve decenije izradio, u tada maloj stolarskoj radionici danas velike i internacionalne kompanije, Enterijer Janković. Vrata su na neki način prva ljubav kompanije. Nama su jednako draga sva– i ona jednostavna i ona luksuzna, izuzetno kompleksna–sva sa jednakom pažnjom prolaze kroz ruke naših iskusnih majstora.

 

POGLEDAJTE ELEKTRONSKI KATALOG NAŠIH VRATA

(Linkovati katalog DOORS 2014)

Za različite tipove vrata važe posebna pravila u smislu konstrukcije, tehnologije, materijala i sl. U zavisnosti od tipa vrata i specifičnih zahteva, naši projektanti i konstruktori predlažu rešenje, koje će osigurati dugoročan kvalitet i funkcionalnost. U razvoj proizvoda Enterijer Janković ulaže značajna sredstva. Ispitivanja vrata na različita trajanja otpornosti na vatru (30, 60 i više minuta), ispitivanja akustičnih svojstava (31-45 dB), uticaja različitih klimatskih promena na proizvod, otpornosti na propuštanje vode, vazduha i na udare vetra, ispitivanja na protivprovalnost za sigurnosne tipove vrata, neka su od onih koje u kontinuitetu vršimo na domaćim i stranim institutima. Kompanija razvija svoj proizvod prvenac, u skladu sa trendovima, normama i zahtevima tržišta na koja se plasira.

PROZORI

Prozori ispunjavaju svaki prozor prirodnom svetlošću i svežim vazduhom, a čoveku daju mogućnost da iz doma posmatra okuženje.

Osnovna funkcija ovog vida građevinske stolarije jeste da omoguće prijatnu atmosferu unutrašnjeg prostora, osvetljenog prirodnim svetlom i zaštićenog od spoljašnjih uticaja. Možda zvuči jednostavno, ali je činjenica da izrada prozora zahteva specifična znanja, veštine i iskustvo. Podatak da u proseku oko 25% energije unutar zgrada odlazi kroz vrata i prozore, dokaz je značaja njihovih tehničkih performansi. Kada se tome doda i njihova važna estetska funkcija, Vaša odluka o izboru adekvatnog prozora postaje malo teža. Sa Enterijerom Janković možete da uštedite vreme, jer Vam mi možemo pomoći u projektovanju prozora koji će svojim performansama odgovoriti na uslove prostora u koji se ugrađuju, a svojim dizajnom na Vaše želje.

TEHNIČKI ASPEKT

Enterijer Janković prozore izrađuje od lameliranog drveta, u sistemima IV68, IV78 i IV90. Drvo koje se koristi za izradu laminata je veštački sušeno i kondicionirano na relativnu vlažnost 10 -12%. Lica su od jednog komada drveta, a unutrašnji delovi su dužinski nastavljani. Ovakvom izradom, drvo je maksimalno umireno i time su sprečene deformacije.

Karakteristike stakla predlažemo u skladu sa karakteristikama objekta. Pravilnim izborom vrste stakla kao i debljine rama prozora, postižu se različita energetska efikasnost, zvučna izolacija i druge karakteristike prozora. Okov koji predlažemo je najkvalitetniji okov vrhunskih svetskih proizvođača. Završnu obradu prozora radimo po proceduri koja obezbeđuje dugogodišnju zaštitu drveta.

DRVENI PROZORI

Drveni prozori obogaćuju prostoriju, daju joj toplotu i eleganciju. Osim što imaju dobar vizuelni efekat, takođe poseduju i odlična tehnička svojstva. Veoma su dobar izolant i kondenzaciju svode na minimum. Drveni prozori su u upotrebi od pamtiveka i možete biti sigurni u njihovu dugovečnost uz adekvatno i redovno održavanje. Drveni elementi građevinske stolarije se često povezuju sa klasičnim stilom enterijera. Međutim, moderna arhitektura nam pruža toliko mugućnosti, a Enterijer Janković neograničen izbor dizajna, oblika i boja drvenih prozora, da je moguće uklopiti ih u najrazličitije stilove Vašeg enterijera. Pri tom, ni u jednom momentu ne treba zaboraviti sve kvalitete i prednosti drveta, kao materijala koje daruje priroda.

DRVO-ALUMINIJUMSKI PROZORI

Idealna kombinacija prirodne lepote drveta i sjajnih tehničkih karakteristika aluminijuma koje štite prozor od vremena i starenja. To praktično znači da smo od svega uzeli najbolje i udružili u jedno – drvo-aluminijumski prozor. Draž je u tome da i dalje možete da uživate u toplini i prijatnosti drvenog prozora iz unutrašnjosti prostora, a da sa druge strane, ne morate da se brinete oko čestih održavanja prozora. Drvo-aluminijumski prozori su topli i prirodni iznutra, gde ne postoji potreba da se mnogo brinemo oko uticaja vremenskih uslova. S druge strane, aluminijum na spoljašnjoj strani, štiti drvo od vremenskih uticaja, čime je obezbeđena višedecenijska zaštita, funkcionisanje i besprekoran izgled prozora, bez potrebe za novim bojenjem. Aluminijumski deo prozora je moguće plastificirati bojama po RAL karti ili bojama koje imitiraju boju i strukturu drveta.

HOTELSKI PROZOR

Vertikalni klizni prozori, sistem VS600

Ovaj tip prozora je izrađen od ekstrudiranih aluminijumskih legura prema BS EN 755-9 i BS EN 12020.

Unutrašnji i spoljašnji elementi profila štoka i krila odvojeni su poliamidnim termo profilima, čime je obezbeđen termo prekid.

Dihtovanje prozora obezbeđeno je preko sistemskih EPDM guma i četkica.

Okov je sistemski i obezbeđuje otvaranje oba krila vertikalno klizno i kip otvaranje oba krila (oko horizontalnih osa).

Sistem je projektovan za staklo debljine 28mm.

Moguća maximalna  širina prozora: 1600mm
Moguća maximalna visina prozora: 2800mm (jednake podele)
Moguća minimalna visina prozora: 725mm (jednake podele)
Dozvoljena maximalna težina: 50kg / krilu

Tehničke karakteristike kliznih prozora:

  • Dubina profila rama 130mm
  • Dubina profila krila 62mm
  • Minimalna vidna širina 42mm
  • Maksimalna vidna širina 72mm
  • Širina poliamida 33.5mm
  • Toplotna izolacija prozora Uw=1,1W/m2K

Zvučna izolacija zavisi od debljine i karakteristika stakla a u skladu sa EN 14351-1 .

Primer

Za staklo 33.1(SC) + 18Ar+LowE4mm zvučne izolacije 36 dB

Zvučna izolacija prozora je  Rw=30db  

POGLEDAJTE ELEKTRONSKI KATALOG NAŠIH PROZORA

(Linkovati katalog EJ windows)

NAMEŠTAJ

Enterijer Janković je specijalizovan za projektovanje i izradu individualno dizajniranih elemenata enterijera od drveta, i drveta u kombinaciji sa različitim drugim materijalima. Elemente možemo da izrađujemo po Vašoj zamisli i detaljnoj tehničkoj specifikaciji. Sa druge strane, možemo da ponudimo našu ideju koja je u skladu sa Vašim potrebama. Takođe, mi smo u mogućnosti da izradimo pojedine elemente enterijera, ali i da opremimo kompletnu prostoriju. Izbor je Vaš. Rado ćemo Vam prezentovati mnoge primerke koje smo izradili i ugradili na različitim objektima širom sveta, ali imajte na umu da su oni kreirani za druge. Element enterijera kao Vaš komad nameštaja će da bude unikatan, izrađen samo za Vas.

POGLEDAJTE ELEKTRONSKI KATALOG NAŠEG KOMADNOG NAMEŠTAJA

(Linkovati katalog EJ Furniture 2017)

ALUMETAL

Enterijer Janković sa ponosom ističe i dokazuje rad svog razvojnog centra. Osim drvne industrije, kompanija zahvaljujući interesovanju potrošača, proširuje svoje ambicije i u pravcu drugačije i takođe veoma složene industrijske grane – metalne industrije.

Kompanija poseduje u okviru proizvodnih postrojenja i pogon za izradu proizvoda od metala, aluminijuma, inoxa i od materijala koji se sa njima kombinuju. Kako je kompanija i počela sa stvaranjem građevinske stolarije, Alumetal za Vas projektuje, izrađuje i ugrađuje u Vaš prostor, metalna vrata i prozore, bez obzira na namenu i tip objekta. Za kratko vreme za koje postoji, novi proizvodni program Enterijera Janković je obezbedio sertifikate, koji dokazuju visok kvalitet i funkcionalnost proizvoda od metala, sa aspekta protivpožarnih, protivprovalnih i akustičnih performansi.

Osim vrata i prozora, Enterijer Janković je u mogućnosti da ponudi i sve druge vidove metalnih i aluminijumskih konstrukcija, uključujući pre svega fasade – ostakljene zid zavese, ograde i dr. Stručni konstruktori će na Vaš zahtev, odgovoriti brzo sa idealnim tehničkim rešenjem koje je dopunjeno estetikom. Fasada govori mnogo o karakteru objekta kojeg krasi, stoga mora pre svega obezbediti funkcionalnost i stil onoga što se skriva u unutrašnjosti. Pre prvog koraka ka ulazu, oko svakog čoveka poseže ka spoljasnosti. Metalne konstrukcije odaju čvrstinu, sigurnost i ozbiljnost svakom objektu. Odluka je na Vama, a realizacija je naš izazov.

PROJEKTOVANJE

Projektovanje enterijera je delom znanje i veština koja se stiče dugogodišnjim radom i iskustvom, a delom umetnost uređenja prostora. Dobar ambijent mora imati jak identitet. Mi tragamo za novim i neobičnim sa ciljem da ostavimo pečat originalnog, atipičnog dizajna i isprovociramo osećaj avangardnog, a da ne narušimo ravnotežu funkcionalnosti prostora. Projektovanje enterijera se izvodi kako bi se skratio proces realizacije i kako bi se ubrzao i lakše organizovao proces izvođenja radova na polju adaptacije i uređenja. Aktivnosti koje obavljamo u cilju izrade kvalitetnog projekta enterijera obuhvataju nekoliko faza:

Idejno rešenje:1. Definisanje projektnog zadatka, 
2. Izrada konceptualnog rešenja u varijantama, mood boards-a,
3. Odabir varijante za dalju razradu,
4. Izrada konceptualne osnove sa dispozicijom nameštaja i
5. Izrada 3D vizualizacije enterijerskog rešenja određenih prostora.

1. Osnove sa dispozicijom nameštaja,
2. Organizacione osnove sa prikazom obrade podnih obloga,
3. Osnove plafona sa dispozicijom rasvete,
4. Osnove sa dispozicijom elektro instalacija i
5. 2D prikazi – vertikalni preseci, izgledi zidova i detalji.

Glavni projekat:


1. Svi prilozi iz idejnog projekta u odgovarajućoj krupnijoj razmeri,
2. Oznake površina i materijalizacija,
3. Obeleženi i iscrtani detalji u odgovarajućoj razmeri i
4. Kompletna specifikacija materijala i opreme za naručivanje.

Za sve potrebne informacije i objašnjenja vezana za početak i formiranje Vašeg prostora, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.

POGLEDAJTE IZDVOJENE PROJEKTE

Aleksandra Hedji

PR menadžer

“Tu sam zbog vas, dragi klijenti. Želim da vam približim naše ciljeve. Hoću da razumete kako smo organizovani, kako funkcionišemo i kakav proizvod kreiramo za vas. Govorim vam šta nas izdvaja od drugih kompanija. Pitajte me. Pričam vam.“

HOTELSKI PROGRAM

Na osnovu sopstvene kulture i stečene tradicije, Enterijer Janković je stvorio osećaj i želju da gostima, posetiocima i prolaznicima učini boravak prijatnim i nezaboravnim. Uz taj osećaj, stečenu veštinu i uvek različit prsitup svakom projektu, Enterijer Janković za svakog klijenta obezbeđuje jedinstveno rešenje, bazirano na njegovim zamislima, stilu, okruženju, standardima i budžetu.

Smatra se da je opremanje hotela umetnost privlačenja pažnje korisnika usluge na poseban način, čiji je krajnji rezultat njihovo povećano interesovanje. Iskustvo Enterijera Janković je zasnovano na učešću u stotinama poslova projektovanja, izvođenja i opremanja enterijera hotela. Pažljivo odabrani i ukomponovani detalji enterijera obezbediće gostima prijatanu atmosferu i pozitivno iskustvo boravka u ovakvom ambijentu, a menadžmentu hotela osećaj ponosa.

Profesionalni tim, Enterijer Janković Inženjering, sastavljen uvek od esksperata posvećenih detaljima i istrajnom radu zasnovanom kako na nauci tako i na kreativnosti i iskustvu, pruža Vam kompletnu uslugu projektovanja, izvođenja i opremanja enterijera u okviru hotelskog programa.

REZIDENCIJALNI OBJEKTI

Enterijer Janković duboko veruje da je Vaš ukus odraz jedinstvenih životnih iskustava. Za nas je kreiranje idealnog životnog prostora više od samog slušanja zamisli i želja, to je razumevanje pojedinaca i njohovog stila života. U tom smislu, pomoći ćemo Vam da osmislite i uživate u prostoru koji neće odražavati samo Vaš ukus, već i način življenja.

Greške u uređenju životnog prostora mogu da koštaju dosta. Sa nama iz prvog pokušaja dobijate upravo ono što želite, zato što ceo put, od oblikovanja ideje do predaje ključeva u ruke, prolazimo zajedno, sistematično i sigurno. Cilj kompanije je da u potpunosti razume Vaša očekivanja, a njihovu realizaciju ne dovodimo u pitanje. Na stotine uticajnih ljudi iz poslovnih i političkih krugova Srbije i inostranih zemalja živi upravo u objektima koje je za njih kreirao i opremio Enterijer Janković. Neka ta činjenica govori u naše ime.

JAVNE I DRŽAVNE INSTITUCIJE

      Prostor je svuda oko nas, ali nisu svi vešti da iz njega izvuku ono najbolje. Enterijer Janković je kompanija sigurna u sebe i svoje umeće, iskusna i uverena u veštine i sposobnosti svojih zaposlenih koji stvaraju za Vas.      Kroz posvećenost estetici i kvalitetu, funkcionalnoj i tehničkoj efikasnosti, a na temelju mnogobrojnih iskustava u opremanju i renoviranju javnih objekata i vladinih institucija različitih država, u skladu sa namenom objekta, udahnućemo u njih ekskluzivnost, snagu, karakter, prijatnost, izuzetnost. Filozofija kompanije je doslednost u pružanju usluge klijentu, u odnosu koji je ličan, direktan i otvoren. Posvećeni smo novim, svežim idejama i konceptima, ali uz visok stepen uvažavanja stila i detalja koji imaju emotivnu i istorijsku vrednost.

     Bolnicama je više nego mnogim drugim objektima potreban nov i svež enterijer, koji će da odražava zdravlje, sreću i nadu, nasuprot bolesti i patnji. Kreiranjem takvog okruženja, u pacijentu se može podstaći želja da se bori za zdravlje i bolje sutra. Novo, sveže i obojeno okruženje bolnici može udahnuti prijateljsku i optimističnu atmosferu, koja joj je nužna, a njenim posetiocima preko potrebna, uz adekvatnu uslugu i tretman.

       Najzahtevniji projekat koji je ikada ugovoren i uspešno realizovan u kompaniji je kompletno opremanje novoizgrađene moskovske filharmonije i okviru kompleksa Zaryadye Park-a, u blizini Crvenog trga. Enterijer Janković je opremao veliku i malu koncernu dvoran i javne prostore.

ALBERO PROGRAM

Kompanija Enterijer Janković pune dve decenije obezbeđuje ekskluzivnu građevinsku stolariju i elemente enterijera za kupce sa istančanim ukusom. Iza sebe ima više od hiljadu uspešno realizovanih projekata širom Evrope i sveta, koji se opisuju vrhunskim idejnim rešenjima i luksuznim opremanjem objekata visokog ranga i kategorizacije – prestužni hoteli, javne i državne institucije, poslovni prostori, rezidencije…

Sinonimi za Enterijer Janković jesu najviši standardi kvaliteta, specifičan dizajn, ekskluzivnost i profesionalizam. Nakon dvadeset godina tradicije, u težnji da pruži još više i osluškujući evoluciju želja i očekivanja kupaca, kompanija izlazi u susret drugoj ciljnoj grupi, plasiranjem potpuno nove proizvodne linije pod nazivom Albero. Proizvoda linija Albero je kreirana sa strategijom da zadovolji potrebe klijenata za standardnim, estetski lepim, kvalitetnim i ekonomičnim proizvodom.

Siguran u konkurentost i u liderske veštine, Enterijer Janković je inovirao svoje proizvodne pogone, uvođenjem najsavremenih tehnoloških jedinica za izradu Albero artikala i to sa jedinstvenim ciljem – da putem racionalnih konstukcija, prepoznatljivog dizajna i savremenih materijala, održi visok kvalitet izrade, poveća efikasnost i obogati svoju ponudu ekonomičnim i modernim proizvoda. O kvalitetu proizvodnog programa Albero svedoče brojni tehnički sertifikati izdati od strane akreditovanih evropskih instituta, u oblasti protivpožarnosti, akustike, protivporvalnosti, klima klase i CE znaka.

Pomenuti tehnički atesti dokaz su visoke klasifikacije i izuzetnih performasi ukupne palete Albero proizvoda. Ako želite moderno oblikovan proizvod, kvalitetan proizvod izrađen iz savremenih materijala, ekonomičan proizvod, brz odgovor na zahtev i kratke rokove isporuke, Vaš jedini i pravi izbor je Albero.

POGLEDAJTE ELEKTRONSKI KATALOG ALBERO VRATA

POGLEDAJTE ELEKTRONSKI KATALOG ALBERO PROZORA

POGLEDAJTE ELEKTRONSKI KATALOG ALBERO HOTELSKIH SOBA

EKSKLUZIV

(Ukloniti video)

Pored moderne upravne zgrade i novoizgrađenih proizvodnhih pogona u Primorskoj ulici 88 u Novom Sadu, Enterijer Janković poseduije još dve svoje fabrike, na druge dve lokacije. Proizvodna jedinica namenjena za opremanje luksuznih vila najviših standarda kvaliteta pod nazivom Enterijer Janković Ekskluziv je takođe locirana u Novom Sadu a druga je dsa sedištem Novoj Pazovi.

Dragan Tintor

Rukovodilac proizvodne jedinice Ekskluziv

“Pogon Ekskluziv je posebna fabrika u sistemu Enterijer Janković, koja okuplja najboji tim stručnjaka specijalizovan za opremanje luksuznih vila. Mnoga imena u sferi biznisa žive u prostorima koje smo baš mi u ovom pogonu napravili”.

POTREBE KLIJENATA

Prateći očekivanja svojih klijenata i želeći da im u svakom smislu omogući vrhunski kvalitet proizvoda i nivo usluge, Enterijer Janković otvorio je nov i savremen pogon sa nazivom Ekskluziv, namenjen projektovanju i proizvodnji, isključivo ekskluzivnih enterijera za luksuzne vile tradicionalnog i klasičnog tipa.

POSTAVLJAMO TRENDOVE

Raznovrsni proizvodi visokog kvaliteta naše fabrike prate evoluciju navika, ukusa I stila života klijenata, zahvajujući čemu Ekskluziv kao jedan deo Enterijera Janković ima mogućnost da postavlja nove trendove I predviđa želje kupaca sa istančanim ukusom. Ovo je posao najstručnijih kadrova grupacije.

CNC MAŠINE


Sedište Enterijer Jankovic EKSKLUZIV nalazi se u Novom Sadu u ulici Privrednikova bb. Upravna zgrada prostire se na oko 4.000 m2 i broji oko 100 zaposlenih. Objekat je opremnjen velikim brojem najsavremenijih komjuterski upravljanim (CNC) mašina.

SPECIFIČNI ZAHTEVI

Eksluziv ima za cilj da odgovoi na specifične zahteve kupaca i to proizvoda sa neponovljivim dizajnom, složenom konstrukcijom i završnom obradom proizvoda. Ovi elementi su izrađeni iz najkvalitetnijih materijala a koji se obrađuju na tehnološhim jedinicama poslednje generacije. Proizvodni pogon vode visokoškolovani kadrovi sa velikim znanjem i iskustvom u oblasti obrade drveta, koji u svojoj karijeri i Enterijeru Jnaković imaju na desetine uspešno realizovanih projekata – rezidencija i luksuznih vila.

POSEBNA KLIJENTELA

Specifičnost poslovanja ove proizvodne jedinice je sveobuhvatna ponuda usluga, gde klijenti osim što dobijaju odgovor na svoj jedinstven zahtev na jednom mestu mogu da dobiju kompletiranje uređenja svog prostora. Obaj savremeni pogon namenjen je posebnoj klijenteli.

NAŠ TIM

IZA IZVRSNOG PROIZVODA
UVEK STOJE IZVRSNI LJUDI!

Ima nas 600. Rastemo i razvijamo se. Sigurnim koracima učimo zajedno, napredujemo.

Mi smo tim arhitekata, inženjera prerade drveta, mašinskih inženjera, građevinaca, ekonomista, menadžera, visoko kvalifikovanih zanatlija. Radimo zajedno na stvaranju korisnog i lepog proizvoda, oblikujemo drvo, dajemo toplinu prostoru, bojimo prostor.

Mi smo Enterijer Janković, njegova snaga i umeće. Uspeh smo dostigli kroz timski rad, zajednički trud i razmenu ideja, iskustava, znanja.

Božo Janković

Generalni direktor

GRUPACIJA ENTERIJER JANKOVIĆ

“Enterijer Janković je kompanija koja se bavi projektovanjem i izradom enterijera od idejnog rešenja do izvođenja radova po sistemu “ključ u ruke”. Čitav život se bavim enterijeraima, to je moja struka, moj zanat, to je moj život. Zdovoljan sam što sam napravio svedsku kompaniju”

Predrag Trbojević

Direktor

ИНТЕРЬЕР РУС

“Duhovno blizki narodi Srbije i Rusije kroz istoriju neguju posebne odnose, i upravo to dozvoljava Predstavništvu kompanije “Enterijer Janković”, koje se nalazi u Moskvi da već više od 20 godina, pravilno razume zahteve klijenata I uspešno razvija svoj posao i na ruskom tržištu.  Zadovoljiti zahteve klijenata u danasnje vreme nije jednostavno, ali nama to polazi za rukom svakim našim novim projektom jer mi nalazimo jedinstvena rešenja i uvek smo spremni da predložimo nestandardni pristup za njihovu realizaciju.”

BULASHEVA TATYANA

Direktor

EJ INTERIORS KAZAKSTAN

„Od 2015. godine EJ Interiors Kazakstan ekskluzivno zastupa Enterijer Jankoivić u ovoj republici. Izurađujemo unutrađnje opremanje po meri, namenjene jedinstvenom dizajnu koji je pristupačan za klijente ovog područja. Stvaramo idealna rešenja u potrazi za najboljim. Naša misija je da pružimojedinstvenu uslugu za posebne kupce.“

Boriša Tepavčević

Direktor

EJ KATAR

„Izuzetno zahtevno tržište Katara, kao i ostatka bliskog istoka, predstavlja ogroman izazov kompaniji Enterijer Janković, koja bez sumnje uspeva da odgovori na sve specifične zahteve modernih i najsavremenih projekata i kroz njihovu realizaciju da iskaže sav svoj potencijal i kvalitet, kako konačnih proizvoda tako i svih zaposlenih koji su angažovani na tim projektima.“

Vladimir Budimir

Direktor kompanije

EJ MODULAR SYSTEMS

“Kompanija EJ MODULAR SYSTEMS  posluje u okviru grupacije od juna 2017. godine. U svom sastavu ima  pogon za obradu prirodnog kamena i svih vrsta kompozitnih materijala (Lapitec, Corian, Hanex, Kerrock, Krion, keramike velikih formata….) i pogon za prefabrikovanu modularnu gradnju od  LGS čeličnih i drvenih konstrukcija.”

Aljoša Arsenović

Direktor u Sloveniji

EJ INTERIORS LJUBLJANA

Saradnja sa različitim klijentima iz brojnih zemalja, ljudima međunarodno priznatim u poslovima hotelijerstva, investicija, unutrašnjeg opremanja, dizajna, posvećenost njima i nastojati premašiti njihova očekivanja, čini rad u komercijalnom sektoru veoma dinamičnim, zanimljivim i ujedno vrlo odgovornim.”

Predrag Kukić

Direktor sektora Inženjering

“Inženjering je koncipiran po sistemu podele na projektne timove, specojalizovane za konkretna tržišta širom Sveta. Mi smo tim vrhunskih profesionalaca, čije iskustvo i sistem rada garantuje uspešnu realizaciju svih projekata koji sun am povereni.”

Veran Arnautović

Direktor sektora Proizvodnja

„Pretočiti ideje inženejringa i zahteve investitora u realan proizvod,konkurentan na tržištu po svim parametrima je san. Kreirati proizvodnju u ovakvom okruženju i u vrlo dinamičnim uslovima je izazov. Ovo je upravo uloga direktora sektora proizvodnja.“

Nikola Sandiki

Direktor sektora Nabavka

„Služba nabavke ima zadatak da osigura da su sve nabavne aktivnosti u kompaniji konkurtentne, pravične i sa najboljim mogućim cenama na tržištu. Zbog važne uloge  u ukupnoj efikasnosti poslovanja, nabavka je važna komponenta u ukupnoj strukturi rada kompanije.“

Mirko Trivunović

Direktor sektora Zajenički poslovi

“Sektor zajedničkih poslova vodi računovodstveno-finansijsku, pravnu i kontroling funkciju. Ovaj sektor kreira poslovne planove i daje logičku podršku menadžmentu is vim drugm funkcijama u preduzeću, u cilju podizanja efektivnosti i efikasnosti poslovanja.”

Nenad Forkapić

Menadžer prodaje

“Na kraju se svodi na uticaj i inspiraciju. Za uticaj su potrebni strast prema poslu i rezultati koji odatle proizilaze a inspiracija je sposobnost da se zadovoljstvo prenese na naš tim i na klijenta.”

Gordana Mihajlović

Menadžer prodaje

“Komercijala – srce svake kompanije gde započinje i završava se svaki novi projekat. Potpuna posvećenost klijentu je dovela kompaniju na mesto gde se danas nalazi. EJ je danas jedna od najprestižnijih i najsavremenijih kompanija u sferi opremanja enterijera.”

Milena Vuković

Menadžer prodaje

“Biti deo tima i kompanije koja posluje na svetskom nivou je neprocenjivo. Zadovoljstvo klijenta je naš primarni cilj, odlični smo u tome već 30 godina, namera nam je da tako i ostane.”

Mićo Jelić

Regionalni menadžer prodaje (Sank Peterburg) “Enterijer Janković je harmonična simbioza savremenih inovativnih.

PROJEKTI U TOKU

Enterijer Janković je ugovorio kompletno opremanje smeštajnih jedinica i javnih prostora u dva ekskluzivna hotela, sa lokacijom u Veneciji i to hotela Demajo i Lag (ostrvo Murano).

Zanimljivo je da su oba hotela bivše fabrike stakla, čija restauracija je trenutno u toku.

Projekat pripada italijanskoj kući H&A a proizvodnja i montaža je u potpunosti poverena Enterijeru Janković.

Tapacirani nameštaj će biti izrađen od finog štofa italijanskog proizvođača Rubelli, koji krasi nameštaj u 90% objekata širom Sveta.

MOSKOVSKA FILHARMONIJA

Sa ponosom sa vama delimo i dokumentarni video zapis o toku vođenja najzahtevnijeg i najznačajnijeg projekta koji je ikda ugovore u kompaniji. Reč je o kompletnom opremanje novoizgrađene moskovske filharmonije, koja je locirana u srcu ruske prestonice Park Zaryade.

Enterijer Janković je opremao veliku i malu koncertnu dvoranu i javne prostore.

Nesvakidašnji dizajn, pretočen u drvo sa nestvarnim mirkoreljefima i visokim zahtevima po pitanju akustike i protivpožarnosti, izveden je za nepunih 6 meseci.

Drvene dekorativne obloge oblikvane su na petoosnim numerčki upravljanim mašinama poslendje generacije. Za potrebe ovog projekat utrošeno je pšreko 15.000 m2 protivpožarnog medijapana, oko 110 m3 drveta magagini sapeli i oko 34.000 kg laka. Pojedine obloge parapet balkona teže i preko 900 kg. Aproksimativna masa povšine plafona iznosi 46t. proiuvodi su otpremljeni sa preko 100 šlepera. Na montaži pozicija je bilo angažovano više od 200 montera.

Pogledajte kratak video i sami se uverite o kompleksnosti ovog projekta.

PROJEKAT U ŠVAJCARSKOJ Verbier je turističko mesto u jugo-zapadnom delu Švajcarske. To je ujedno i letovalište i skijaško područje u Alpima a uvrštava se u jedno od prvih ski centara ovog dodručja. Neke oblasti su pokrivene snegom tokom cele godine. Enterijer Janković je opremao hotel pod nazivom Nevai  i to u stilu koji odgovara kulturi i načinu života ljudi iz ovog područja.

KORPORATIVNA PROSLAVA 2018

Enterijer Janković je i ove godine proslavio uspešnu poslovnu godinu 2018., zajedno sa svojim strateškim partnerima. U želji da bude sjajan domaćin, ove godine svečanost je održana u izložbenom salonu upravne zgrade.

Preko sto uspešno realizovanih velikih projekata kompletnog opremanja hotela, rezidencijalnih vila i državnih isntitucija, i više su nego odličan povod za veliko slavlje.

Kako smo se zabavili, fotografije govore same.

INTERFOB KONFERENCIJA

Interfob konferencija se održava već 29 godina, a ove godine je učestvovalo ukupno 13 fakulteta iz 10 zemalja.

Reč je o jednogodišnjem sastanku evropskih škola i univerziteta u polju nauke o drvetu i tehnologiji, gde studenti i profesori razmenjuju svoja mišljenja i teorije. 

Kompanija Enterijer Janković je podržala studente Šumarkog fakulteta i donirala finansijska sredstva za odlazak u Austriju na konferenciju.

Studenti koji su prezentovali fakulet i kompaniju Enterijer Janković su Vuk Veličković, Stefan MIlovanović, Ana Prahin i Sonja Rodić.

Drago nam je da smo bili deo ove manifestacije i da smo omogućili mladim studentima da uče i da se razvijaju.

Nadamo se i očekujemo još ovakvih prilika.

BUSINESS RUN, 2018.

 

Dana, 11.10.2018, održana je druga po redu Business Run trka u Novom Sadu, na 5 km, sa lokacijom keja i startnom pozicijom Štranda. Učestvovalo je oko 500 trkača iz poslovnog sveta.

Enterijer Janković se rado odazvao ovom projektu grada i pokazao da pored osećaja za timski rad ima i jak trkački tim.

Hvala kolegama koji su trčali za sve nas!

Pre svega našim damama: Angelovski Aleksandri, Rajlić Svetlani, Ristić Marini, Tomić Bojani i Janković Andrei.

A i kolegama: Ljubić Danku, Lončar Stevi, Sandiki Nikoli, Simović Vladimiru, Terzić Jovanu, Cvijanović Predragu, Koljančić Draganu, Tadić Zoranu, Pavlović Filipu i Mirković Aleksandru.

Pobednik je dotrčao u 18. minutu.

Naš najbolji takmičar je bio Ljubić Danko, koji je kroz start prosao u 21. minutu.

Bravo za Danka!

Drugoplasirani je bio kolega Lončar Steva sa vremenom od 24 minuta a potom i Predrag Cvijanović koji je kroz cilj prošao u 25. minutu.

Bravo momci!

Ovo je naš tim. 
Svaka čast na kondiciji i sportskom duhu!

PROMO MATERIJAL

Dragi klijenti, upoznajete se više o našim proizvodima, prezmite ekskluzivne kataloge i uronite u Svet neponovljivih enterijera.

Predstavništva:

Novi Sad, Srbija

ENTERIJER JANKOVIĆ D.O.O.

Primorka 88

Božo Janković, generalni direktor

+38121 6897 600

office@enterijer-jankovic.co.rs

UK, London

EJ INTERIORS

Maja Popov, direktor

+44 7557 765 404
m.popov@enterijer-jankovic.co.rs

Saša Maksimović, komercijalni director

+44 (0)20 8528 1621
s.maksimovic@ej-interiors.co.uk

Rusija, Moskva

ИНТЕРЬЕР РУС

Predrag Trbojević, direktor

+7 925 855 28 97
p.trbojevic@enterijer-jankovic.co.rs

Rusija, Sankt Peterburg

ИНТЕРЬЕР РУС

Mićo Jelić, direktor

+7 931 39 74 112
m.jelic@enterijer-jankovic.co.rs

Almaty, Kazakstan

EJ INTERIORS KAZAHSTAN

BULASHEVA TATYANA, direktor

 +7 777 2623002
t.bulasheva@enterijer-jankovic.co.rs

Doha, Katar

EJ QATAR

Boriša Tepavčević, direktor

+974 3397 8565
b.tepavcevic@enterijer-jankovic.co.rs

Austrija, Beč

EJ INTERIORS GmbH

Nesko Cestic, direktor predstavništva

Tel: +43 667 77 026 76

Email: n.cestic@ejinteriors.at

Ljubljana, Slovenija

EJ INTERIORS LJUBLJANA

Aljoša Arsenović, direktor

+386 41 769 217
a.arsenovic@enterijer-jankovic.co.rs

Novi Sad, Srbija

EJ MODULAR SYSTEMS

Vladimir Budimir, direktor

+38163 662 479

v.budimir@ejms.co.rs

POVEZANE STRANICE – posetite nas i na:

Poslovni objeki

Enterijer Janković veruje da ljudi zaslužuju da rade u prostoru koji svakodnevno inspiriše i podstiče. U vremenu u kojem većina nudi usluge na visokom nivou, razliku prave nijanse, a prednost stvaraju sitnice. Enterijer Janković može da Vam ponudi kompletno rešenje za upečatljiv enterijer Vašeg poslovnog prostora, da kreira profesionalnu atmosferu objekta i visoko prepoznatljiv dizajn. Kroz intenzivnu saradnju, cilj kompanije je da razume brend institucije i na osnovu toga stvori impresivan prostor koji motiviše zaposlene i privlači svakog posetioca.

Sa iskustvom u radu u različitim fazama enterijerskih poslova, na više od 20 banaka u Srbiji, Rusiji i drugim zemljama u inostranstvu, kao i na brojnim drugim tipovima poslovnih objekata, Enterijer Janković je spreman da brzo i spretno odreaguje na sve Vaše zahteve.

  1. Stranica “Nas tim”: Prevesti na engleski i francuski:

U okviru kompanije “Enterijer Jankovic” posluje i sektor “Alumetal” koji se bavi obradom svih vrsta obojenih i crnih metala. Ovaj sektor ima nezaobilaznu ulogu u opremanju najluksizniji enterijera u okviru projekata kompanije. Takodje pokrivamo i programe fasadne stolarije i samih fasada.

Specijalizovani smo za raslicite vrste masinskih obrada neophodnih u automobilskoj, vojnoj i zeljeznickoj industriji.

Nasa filozofija razvoja je vrlo jednostavna: “Mozda ne znamo odgovor ali cemo ga sigurno naci”.

Živko Čubrilo

U okviru kompanije “Enterijer Jankovic” posluje i sektor “Alumetal” koji se bavi obradom svih vrsta obojenih i crnih metala. Ovaj sektor ima nezaobilaznu ulogu u opremanju najluksizniji enterijera u okviru projekata kompanije. Takodje pokrivamo i programe fasadne stolarije i samih fasada.

Specijalizovani smo za raslicite vrste masinskih obrada neophodnih u automobilskoj, vojnoj i zeljeznickoj industriji.

Nasa filozofija razvoja je vrlo jednostavna: “Mozda ne znamo odgovor ali cemo ga sigurno naci”.